Jakie zwierzęta żyją w polskim lesie?

Joanna | 2024-07-11

Polskie lasy to bogate i niezwykle ciekawe ekosystemy, które stanowią dom dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Różnorodność biologiczna tych obszarów przyciąga miłośników przyrody, myśliwych i łowczych. Jakie zwierzęta można spotkać w polskich lasach i co warto o nich wiedzieć? Sprawdź przygotowane przez nas zestawienie!

Zwierzęta leśne w Polsce – najważniejsze informacje

Ochrona zwierząt leśnych w Polsce jest bardzo ważna w kontekście zachowania równowagi ekosystemów. Polskie lasy są objęte różnymi formami ochrony, w tym parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, które mają na celu zabezpieczenie siedlisk dla wielu gatunków dzikich zwierząt. Warto podkreślić, że zorganizowana działalność kół łowieckich obejmuje między innymi zarządzanie populacjami dzikich zwierząt, monitorowanie stanu ich siedlisk, a także edukację społeczeństwa na temat znaczenia bioróżnorodności. Zobacz, jakiego rodzaju zwierzęta żyją w polskich lasach i jaka jest ich specyfika.

1. Jelenie i sarny

Jelenie szlachetne oraz sarny europejskie to jedne z najczęściej spotykanych dużych ssaków w polskich lasach. Jelenie szlachetne są imponującymi zwierzętami, z samcami charakteryzującymi się dużymi, rozgałęzionymi porożami, które są zrzucane i odrastają co roku. Sarny są mniejsze, bardziej delikatne, a ich poroże jest skromniejsze. Oba gatunki są roślinożerne i odgrywają istotną rolę w ekosystemie, wpływając na strukturę roślinności poprzez żerowanie. Jelenie i sarny są również ważne z punktu widzenia kulturowego i historycznego, będąc często bohaterami polskich legend i literatury.

2. Dziki

Dziki to kolejne charakterystyczne gatunki lasów polskich. Są doskonałym przykładem adaptacji zwierząt do różnych warunków środowiskowych – mogą żyć zarówno w gęstych lasach, jak i w terenach bardziej otwartych. Dziki są wszystkożerne, a ich dieta obejmuje rośliny, grzyby, owady, małe kręgowce i padlinę. Ich charakterystyczne rycie w ziemi w poszukiwaniu pożywienia przyczynia się do przewracania gleby, co z kolei wpływa na regenerację lasu i dynamikę roślinności. Dziki mają również znaczenie gospodarcze, będąc ważnym gatunkiem łownym.

zwierzęta w polskich lasach

3. Wilki i rysie

Wilki oraz rysie to drapieżniki, które zajmują najwyższe szczeble w łańcuchu pokarmowym polskich lasów. Wilki są społecznymi zwierzętami żyjącymi w zorganizowanych watahach, które polują na duże ssaki, takie jak jelenie i dziki. Wilki pełnią ważną rolę w kontekście utrzymania zdrowia populacji ich ofiar, eliminując najsłabsze osobniki. Rysie, będące samotnikami, polują głównie na mniejsze ssaki, takie jak sarny i zające. Oba te gatunki są chronione prawem i ich obecność jest wskaźnikiem zdrowia ekosystemu leśnego.

4. Borsuki

Borsuki są zwierzętami nocnymi, które zamieszkują głównie lasy liściaste i mieszane. Charakteryzują się masywną budową ciała, krótkimi nogami i charakterystycznym, czarno-białym ubarwieniem głowy. Borsuki są wszystkożerne, a ich dieta obejmuje owady, małe kręgowce, owoce i grzyby. Są znane ze swojej umiejętności budowania rozległych systemów nor, które są zamieszkane przez wiele pokoleń.

5. Zające

Zające są często spotykane na obrzeżach lasów i na polanach. Są roślinożerne, żywią się trawami, ziołami i korą drzew. Zające są ważnym elementem łańcucha pokarmowego, będąc ofiarą dla wielu drapieżników, takich jak lisy, orły i rysie.

6. Lisy

Lisy to sprytne drapieżniki, które zamieszkują zarówno lasy, jak i tereny rolnicze. Są wszystkożerne, a ich dieta obejmuje małe ssaki, ptaki, owady, owoce i padlinę. Lisy są znane z ich zdolności do adaptacji do różnych środowisk i bywają często widywane w pobliżu osiedli mieszkalnych.

Dzikie zwierzęta w polskich lasach w kontekście polowań i ochrony gatunków

Polowanie na jelenie szlachetne i sarny europejskie jest regulowane przez polskie prawo łowieckie. Sezon łowiecki dla jeleni byków trwa od września do końca stycznia, a dla saren od października do końca lutego.

Dziki są jednym z najważniejszych gatunków łownych w Polsce. Sezon polowań na dziki trwa praktycznie przez cały rok, co wynika z potrzeby kontroli ich populacji. Dziki mogą powodować znaczne szkody w uprawach rolnych, dlatego ich liczebność jest ściśle monitorowana.

Jak wyglądają przepisy, jeśli chodzi o zające i lisy? Zające są popularnym gatunkiem łownym, z sezonem polowań trwającym od października do grudnia. Polowania na te zwierzęta są regulowane w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania ich populacją. W przypadku lisów sezon łowiecki trwa cały rok, a kontrola ich populacji jest prowadzona w taki sposób, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi, który mógłby doprowadzić np. do przenoszenia groźnych chorób.

Warto podkreślić, że polowanie na wilki i rysie jest zakazane – gatunki te są objęte w Polsce ścisłą ochroną. Borsuki również są chronione przez polskie prawo, ale polowanie na nie jest dozwolone w określonych okresach od września do listopada.

Zapoznaj się też z naszym wpisem o myślistwie w parkach narodowych.

Najnowsze wpisy