Myślistwo w parkach narodowych. Co trzeba wiedzieć?

Joanna | 2024-01-12

Parki narodowe to obszary chronione, które mają na celu ochronę przyrody, a także zachowanie różnorodności fauny i flory w jej naturalnym stanie. Na tym terenie przyroda ma szansę na rozwój i swobodne tworzenie ekosystemów, przydatnych w zachowaniu równowagi. Co trzeba wiedzieć na temat myślistwa na tych terenach? Czy można polować w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Czy można polować w parkach narodowych i rezerwatach przyrody?

Jak już wspomnieliśmy, parki narodowe to obszary objęte ochroną, a co więcej stanowiące najwyższe formy ochrony przyrody w polskim systemie. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a dokładnie art. 15.1, w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, polowanie jest zakazane. Wyjątek stanowią obszary wyznaczone w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody. Zgodnie z tymi wytycznymi, w parkach narodowych można przeprowadzać ostrzały sanitarne i redukcyjne. Niemniej jednak pierwszeństwo w realizacji tych działań mają pracownicy parku, a dopiero w drugiej kolejności przewidziane są ostrzały z udziałem kół łowieckich.

Czego nie można robić w parkach narodowych?

Park narodowy to szczególne miejsce, które wymaga od zwiedzających właściwego zachowania. Z uwagi na status ochronny parków narodowych, istnieją jasno określone zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać na tych terenach. Czego nie można robić w parkach narodowych?

Jako jeden z zakazów należy wymienić zakaz schodzenia z wyznaczonych szlaków, co ma na celu ochronę fauny i flory, znajdującej się poza ścieżkami, przeznaczonymi dla wędrujących. Zwierzęta, a także rośliny znajdujące się na terenach rezerwatu są pod ochroną, a to oznacza, że całkowicie zabronione jest zbieranie grzybów, roślin, czy kwiatów. Nie tylko wspomniane polowanie na zwierzynę poza wyznaczonymi obszarami jest zabronione, ale i również łowienie ryb. Zwierząt znajdujących się na terenie parku nie można również dokarmiać i płoszyć. Zakazane jest również rozpalanie ogniska, zostawianie śmieci, palenie papierosów, czy też spożywanie alkoholu. Co grozi za złamanie zasad w parku narodowym?

Co grozi za złamanie zasad w parku narodowym?

Za złamanie zasad, które panują w parku narodowym, mogą grozić kary, mające na celu egzekwowanie przestrzegania norm ochrony środowiska. W zależności od stopnia popełnionego czynu, kara grzywny może wynosić od 20 zł, do nawet 5 tysięcy zł. W przypadku poważniejszych wkroczeń przewiduje się karę aresztu do 30 dni, a niekiedy nawet karę więzienia. Sankcje te mają na celu ochronę parków narodowych, a także przymuszenie zwiedzających do przestrzegania zasad, które eliminują potencjalne zagrożenia w stosunku do miejscowej fauny i flory. Pomimo powyższych zakazów, zwiedzanie parków i rezerwatów przyrody może być czystą przyjemnością.

czy można polować w rezerwatach przyrody

Co można robić w parku narodowym?

W parku narodowym można wykonywać wiele aktywności, jednak z poszanowaniem przyrody. Obserwacja krajobrazów na wyznaczonych szlach pieszych czy rowerowych stanowi doskonałą okazję do podziwiania krajobrazów, roślinności i obserwacji dzikiego życia. Wszystkie te elementy można fotografować i udostępniać. Co ciekawe, wiele parków narodowych oferuje wyznaczone miejsca do piknikowania, dzięki czemu miło można spędzić czas na świeżym powietrzu. To doskonałe miejsce zarówno dla miłośników aktywności, jak i również osób ceniących klasyczne wędrówki.

Gdzie w Polsce można polować?

W Polsce polowanie może odbywać się jedynie na wyznaczonych obszarach, takich jak na przykład tereny leśne czy też łąki. Aby wziąć udział w takim polowaniu, należy posiadać właściwe uprawnienia i licencje. Każdy myśliwy powinien przestrzegać przepisów prawnych związanych z tą aktywnością.

Dowiedz się również: Jak uzyskać promesę na zakup broni?

Najnowsze wpisy