Jak uzyskać promesę na zakup broni?

Joanna | 2023-04-10

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, posiadanie broni palnej w Polsce jest nielegalne z punktu widzenia prawa. Jej zakup, a także użytkowanie wymaga uzyskania odpowiedniej dokumentacji, między innymi promesy — pozwala ona na dokonanie zakupu broni palnej oraz dostosowanej do niej amunicji. Jak może zostać uzyskana promesa na broń? Co stanowi podstawę do jej otrzymania? Poznaj odpowiedzi na najistotniejsze w tym zakresie pytania. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Czym jest promesa na zakup broni?

Promesa na broń to nic innego, jak dokument, który stanowi potwierdzenie, że dana osoba może nabyć broń, a także amunicję, w określonej ilości. Zostaje to zawsze wskazane na dokumencie — sprzedawca nie może bowiem dopuścić się sprzedaży większej ilości broni i amunicji, niż zostało to wskazane.

Co stanowi podstawę do wydania promesy na broń?

Podstawą do wydania promesy na broń jest posiadanie pozwolenia na jej zakup, uzyskanego po zdaniu egzaminu na myśliwego i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Bez tego wydanie promesy nie jest możliwe. Istotne jest również to, że osoba starająca się o promesę musi przejść badania lekarskie, aby potwierdzić, że nie stanowi zagrożenia dla siebie ani dla innych ludzi.

Promesa na zakup broni.

Jak napisać wniosek o wydanie promesy na zakup broni myśliwskiej?

Napisanie wniosku o wydanie promesy na zakup broni myśliwskiej jest kluczowym krokiem w procesie nabycia broni. Wnioskodawca musi określić w nim, ile sztuk broni chce nabyć oraz w jakim celu jest mu to potrzebne. Ważne jest także, aby dokładnie opisać swoje uprawnienia do posiadania broni, tj. numer licencji na posiadanie broni czy datę wydania pozwolenia na broń.

Wniosek powinien zawierać również informacje dotyczące konkretnej broni, którą chce się nabyć, takie jak: producent, model, kaliber, numer fabryczny, rodzaj broni i jej przeznaczenie. Wszystkie dokumenty i załączniki, takie jak zaświadczenie o stanie zdrowia czy zaświadczenie o ukończeniu kursu strzeleckiego, należy dołączyć do wniosku. Należy pamiętać, że wniosek należy składać w odpowiednim miejscu, tj. w Wydziale Postępowań Administracyjnych.

Ile sztuk broni i amunicji można nabyć, gdy posiada się promesę?

Promesa na broń myśliwską to dokument, w którym określone jest, ile sztuk broni można nabyć za jednym razem. Oznacza to, że sprzedawca nie może wydać większej ilości broni i amunicji, niż zostało przedstawione to na dokumencie. Można natomiast nabyć mniejszą ilość broni i amunicji, jednak nie jest to zalecane, gdyż promesa musi zostać u sprzedawcy, jako dowód potwierdzający zakup. Z tego też powodu nie będzie możliwe jej ponowne wykorzystanie w przyszłości.

Jak długo ważna jest wydana promesa na broń?

Jeżeli chodzi o promesę na broń, to jest to dokument, który wydawany jest bezterminowo, co oznacza, że nie traci on swojej ważności. Broń i amunicję można nabyć w dowolnym momencie od uzyskania promesy, jednak trzeba ją zarejestrować maksymalnie 5 dni od nabycia — jeżeli tego się nie zrobi, właścicielowi broni grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Jak uzyskać promesę na zakup broni? Kluczowe informacje

Uzyskanie promesy na zakup broni to kolejny krok w drodze do zostania myśliwym. W celu jej zdobycia należy złożyć wniosek, wraz z dokładnym uzasadnieniem ile sztuk broni oraz w jakim celu chce się posiadać. Kolejnymi krokami są natomiast zakup broni w sklepie, a także rejestracja broni. Wszystkie te punkty są bardzo istotne i nie można ich w żadnym wypadku pominąć. Zobacz również nasz wpis na temat Jak zostać myśliwym.

Najnowsze wpisy