Jak zostać myśliwym? Zasady i uprawnienia do wykonywania polowania

Joanna | 2020-11-10

Zawód myśliwego to nie tylko wyprawy na polowania. To profesja, która wymaga od każdej osoby podejmującej się jej odpowiednich uprawnień oraz kierowania się etosem pracy. Nie każdy ma predyspozycje, aby móc należeć do grona polujących. Ten artykuł to w pewnym stopniu odpowiedź na pytanie jak zostać myśliwym krok po kroku, w którym przedstawiona zostanie sylwetka osoby wykonującej ten odpowiedzialny zawód oraz poznamy szereg obowiązków, którymi należy się kierować podczas jego wykonywania.

Najważniejsze zasady dla myśliwych

Co trzeba zrobić żeby zostać myśliwym? Myśliwym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pozwolenie na broń myśliwską oraz będąca członkiem w Polskim Związku Łowieckim. Uzyskanie członkostwa wiąże się z kilkuletnim stażem w tym kole, które kończy się na egzaminie przeprowadzanym przez specjalną komisję. Wspomniana organizacja dokonuje działań na terenie Lasów Państwowych, który jest przez nią wydzierżawiony i regulowany pieniężnie poprzez ustalone składki. Praca myśliwego to nie tylko polowania, jak błędnie sądzą niektórzy. To również troska o zwierzęta w postaci dostarczania im pożywienia, a także uprawianie poletek wraz z pasami zaporowymi, które przyczyniają się do tego, że zwierzęta nie wkraczają na tereny upraw.

Jak zostać myśliwym

Myśliwi co roku otrzymują plany hodowlane, które wydają Lasy Państwowe. Obowiązuje w nich nakaz pozyskiwania określonej liczby zwierząt łownych. Polujący muszą wypełnić powierzony im limit w trakcie okresu łownego. W przeciwnym wypadku nakładana jest na nich kara pieniężna. To nie jedyne zasady dla myśliwych, o których należy pamiętać. Pozyskane przez łowców zwierzęta zostają przekazane przez koło myśliwskie do specjalnych przedsiębiorstw, które zajmują się ich dalszym losem. W zamian za to, organizacja zrzeszająca myśliwych otrzymuje środki pieniężne, wykorzystywane jako forma odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach upraw.

Co obejmują uprawnienia myśliwskie?

Uprawnienia myśliwskie nie obejmują jedynie posiadanej broni, chociaż oczywiście każdy myśliwy, który chce polować na dany gatunek i klasę zwierzęcia musi posiadać indywidualne pisemne pozwolenie. Obostrzenia dotyczą jednak również każdej upolowanej przez niego zdobyczy. Są one własnością koła i myśliwy musi dostarczyć je do wskazanego skupu dziczyzny. Jak widać obecność zwierząt w leśnym ekosystemie nie jest zależna tylko od myśliwych. Nad odpowiednią gospodarką zwierzętami łownymi z poszanowaniem równowagi biologicznej czuwają Lasy Państwowe. To od nich zależy jaka liczba zwierząt może przebywać na gospodarowanym obszarze.

Podstawą pracy myśliwego jest dysponowanie odpowiednim sprzętem

Warto także wspomnieć, że myśliwi udający się na polowania powinni dysponować odpowiednim sprzętem. To nie tylko jak wielu osobom może się wydawać broń myśliwska, ale przede wszystkim dodatki umożliwiające poprawę jej funkcjonalności. Wśród nich możemy wyróżnić lunety termowizyjne, monokulary termowizyjne, a także niezwykle praktyczne nasadki termowizyjne. Każde z tych urządzeń ma na celu poprawić myśliwemu widoczność znajdującej się dookoła niego przestrzeni oraz zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas polowania. Posiadanie sprzętu termowizyjnego jest przede wszystkim przydatne po zapadnięciu zmroku, kiedy czujność w połączeniu z ograniczonym polem widzenia mogą nieco zawodzić. Dlatego też termowizja umożliwia dostrzeżenie każdego źródła ciepła pojawiającego się w pobliżu polującego.

co zrobić żeby zostać myśliwym

Jak można zauważyć, profesja myśliwego wymaga znajomości zasad ustanowionych przez Polski Związek Łowiecki. To również niezwykle odpowiedzialne zajęcie wymagające doświadczenia i niezbędnych uprawnień. Bycie myśliwym to dbanie o prawidłowe funkcjonowanie dzikich zwierząt w środowisku naturalnym poprzez stwarzanie im właściwych warunków do życia. To również racjonalne zarządzanie gospodarką gatunkową na obszarach podległych kołom łowieckim. Każdy, kto chce wykonywać ten zawód musi się liczyć z towarzyszącymi mu obowiązkami i powinien wykonywać go z pasją. Mamy nadzieję, że już wiesz, jak zostać myśliwym w Polsce.

Najnowsze wpisy