Polowanie na dziki w Polsce – zasady i informacje, które musisz znać

Joanna | 2022-06-30

Dziki, które spotkać możemy w Polsce pochodzą z gatunku tzw. dzików euroazjatyckich. Jest to jedyny przedstawiciel świniowatych, który żyje dziko na naszym kontynencie. Poza naturalnym zasięgiem swojego występowania jest uważany za gatunek inwazyjny, czyli taki, który stanowi zagrożenie dla danej flory i fauny. Polowanie na dziki to jedyna forma pozwalająca na regulację populacji tych zwierząt. Dziś na blogu przedstawiamy zasady i informacje, które musisz znać na temat polowania na dziki w Polsce. Jest powiem ono regulowane konkretnymi regułami i wytycznymi. Jakie są najważniejsze? Przedstawiamy informacje, które mogą okazać się niezbędne przed, w trakcie i po polowaniu. Zaznaczamy także, by zwrócić uwagę na zmiany, które wprowadzono w 2020 r. 

Co musisz wiedzieć przed polowaniem (nie tylko na dziki)?

Tradycja łowiecka ma w Polsce wyjątkowy charakter. Obszerne tereny leśne są niezwykle obfite w zwierzynę. Dzięki temu myśliwi mają duże pole do popisu. Należy jednak pamiętać, że przy polowaniu kierowanie się zasadami to podstawa, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo – zarówno postronnym użytkownikom leśnych ścieżek turystycznych, jak i samym myśliwym. 

polowanie na dziki z psem co trzeba wiedzieć

Każdy myśliwy należy do Polskiego Związku Łowieckiego musi znać na pamięć zasady i informacje znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. Określa ono szczegółowo warunki wykonywania polowania, reguły znakowania tusz, podaje wzór upoważnienia do praktykowania indywidualnych polowań oraz wzór książki ewidencji pobytu na takim polowaniu. Jeśli jesteś zainteresowany tematem myślistwa, koniecznie zapoznaj się z tym aktem prawnym. Każdy myśliwy należący do koła łowieckiego otrzymuje niezbędną dokumentację i regulamin polowań – niezależnie, czy będzie chodzić na polowanie na dziki z psami, czy polowanie indywidualne na sarny. 

Jeśli chodzi o polowanie na dzika, w rozporządzeniu znajdziemy informacje o tym, jaką broń możemy na nich używać – wyłącznie broni myśliwskiej o gwintowanych lufach i kalibrze minimum 5,6 mm. Jeśli chodzi o naboje myśliwskie, musimy używać amunicji myśliwskiej z pociskami półpłaszczowymi o określonej energii. W akcie tym przeczytamy również, że przy polowaniu na dziki nie obowiązuje zakaz strzelania do zwierzyny przy paśnikach / punktach dokarmiania czy lizawkach. 

Polowania na dziki w nocy – jakie są najważniejsze zasady?

Nocne polowanie to interesująca przygoda, która dla myśliwych jest ciekawą alternatywą. Warto wiedzieć, jakimi zasadami należy kierować się podczas czynności łowieckich. Uczestnik musi przede wszystkim posiadać myśliwską broń palną z zamontowanym urządzeniem optycznym, lornetkę i latarkę. 

Do podstawowych zasad polowań nocnych, zaliczamy m.in.:

  • Znajomość terenu, na którym odbywa się polowanie.
  • Ostrożność przy wyborze kierunku strzału. Nie wolno strzelać w stronę osad i dróg publicznych.
  • Osobiste rozpoznanie celu i terenu na linii strzału przez lornetkę – najlepiej urządzenie termowizyjne, dzięki któremu nie będzie wątpliwości. Polowanie na dziki z termowizją będzie znacznie łatwiejsze.
  • W przypadku oddania strzału i nie podniesienia zwierzyny nocą, należy sprawdzić wynik strzału w dzień.

Lunety termowizyjne, monokulary termowizyjne do obserwacji, nasadki na lunety będą bardzo pomocne przy nocnych łowach.  

polowanie na dzika

Polowanie na dziki 2022 – zmiany

Nowelizacja ustawy z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) wprowadziła w świat myśliwych pewne zamieszanie. O co chodzi? Obecne przepisy nakazują, by patroszenie odstrzelonych dzików odbywało się na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania. Gdy w okolicy brakuje takiego miejsca, może w tym celu posłużyć materiał nieprzepuszczalny, który po wykorzystanie zostanie zutylizowany w bezpieczny sposób. Transport odstrzelonego dzika wraz ze wszystkimi jego częściami (również z narządami wewnętrznymi) musi być zrealizowany w szczelnych pojemnikach lub workach. Aktualnie od 1 stycznia 2022 roku mamy do czynienia z programem zwalczania ASF na 2022 r., który przewiduje m.in. finansowanie odstrzału dzików. Jego celem jest dalsza praca nad tym, aby możliwe było wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń (ASF).

Nie trzeba być ekspertem lub dokonywać szczegółowej analizy, by wiedzieć, że odkażać należy także noże, pojemniki, środki transportu, a nawet odzież. Myśliwi zobligowani są zatem do wykonywania dużo większej ilości pracy, a ponadto muszą zainwestować w dodatkowe elementy wyposażenia pozwalające na jednorazowe stosowanie lub odkażanie. 

Jak widać, zasady polowań na dziki w roku 2022 są jasno określone i dość rygorystyczne. Dzięki temu proces łowiecki jest jednak bezpieczny. Chociaż od myśliwych nie wymaga się stosowania narzędzi z termowizją, warto w nie zainwestować. Dzięki nim wyeliminujesz ryzyko pomyłki i zmaksymalizujesz precyzję strzału.

Najnowsze wpisy