Zasady bezpieczeństwa podczas polowań 

Joanna | 2024-01-26

Polowanie to aktywność, która wymaga od myśliwych nie tylko umiejętnego posługiwania się bronią, ale i również przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Broń znajdująca się w niepowołanych rękach może stać się potencjalnym zagrożeniem dla ludzi znajdujących się w otoczeniu, dlatego też przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa jest nie tylko obowiązkiem, ale też nieodłącznym elementem tego hobby. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym i zbiorowym? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Jaki dokument reguluje zasady bezpieczeństwa na polowaniu?

Zasady bezpieczeństwa podczas polowań są ściśle uregulowane w Polsce przez tak zwany regulamin polowań, który został, określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. dotyczącym szczegółowych warunków wykonywania polowań oraz znakowania tusz.

To właśnie ten dokument stanowi najważniejsze źródło norm i wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas polowań, ale nie tylko. Regulamin ten obejmuje elementy związane z korzystaniem z broni, organizacją polowań, a także zasady postępowania w różnych sytuacjach. Każdy myśliwy powinien dobrze znać ten dokument i przestrzegać zasad w nim określonych.

Zasady bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym

Przestrzeganie bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym jest o tyle istotne, że na tego rodzaju polowaniu znajduje się wielu ludzi, którzy są skupieni w jednym miejscu. Ruch pomiędzy miotami broni wymaga więc szczególnej uwagi — w takim momencie broń zawsze musi być rozładowana, a zamek utrzymany w pozycji otwartej. Ładowanie broni powinno nastąpić dopiero po zajęciu miejsca na wyznaczonym stanowisku. Po zakończonym pędzeniu należy usunąć naboje z komory. Takie działania zwiększają stopień bezpieczeństwa podczas polowania zbiorowego.

Nie bez znaczenia jest również dobra widoczność uczestników. Ubrania z dodatkiem jaskrawych elementów sprawiają, że łatwo można zostać zauważonym przez współuczestników polowania, a tym samym zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

polowanie przepisy

 

Zasady bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym

Zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać nie tylko na polowaniu zbiorowym, ale i również indywidualnym. Polując samotnie, ważne jest regularne sprawdzanie drożności luf, zanim przejdzie się do załadowania broni. Podczas poruszania się z nią poza okręgiem łowieckim, należy się upewnić, że jest ona rozładowana i zabezpieczona w pokrowcu. Nie bez znaczenia jest także wybór odpowiedniej odzieży, w tym obuwia myśliwskiego, które pomaga w poruszaniu się po trudnym terenie.

 

W jakiej odległości od budynków można polować?

Zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, istnieją ściśle określone regulacje dotyczące odległości, w jakiej można polować od budynków lub wydarzeń publicznych. Przepisy jasno określają, że:

  • zabrania się strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsc, w których trwają wydarzenia publiczne;
  • oraz w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych.

Te regulacje mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa ludziom, którzy przebywają w okolicy. Ich celem jest także jak największe zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzenia polowań w miejscach, gdzie mieszkają lub gromadzą się publicznie ludzie.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie podczas polowania?

Myślistwo to czynność, którą mogą wykonywać wyłącznie osoby, które zdały egzamin na myśliwego i uzyskały odpowiednie pozwolenia oraz zgody. W związku z tym podczas polowania należy mieć przy sobie dokumenty, potwierdzające umiejętności.

Zgodnie z wymogami, myśliwy zobowiązany jest mieć przy sobie legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), potwierdzającą jego członkostwo w organizacji. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie pozwolenia na broń myśliwską. Warto również, aby myśliwy posiadał wersję papierową upoważnienia do wykonywania polowania. Polowanie z odpowiednimi zezwoleniami jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i potwierdza zdolność do wykonywania tej aktywności w przypadku kontroli.

Najnowsze wpisy