Egzamin na myśliwego – jak się przygotować? Podpowiadamy!

Joanna | 2022-05-13

Z uwagi na wiele obowiązków, jakie posiada myśliwy, a także odpowiedzialność zawodu, konieczne jest spełnienie kilku warunków, zanim w ogóle przystąpi się do testu w celu zdobycia uprawnień do wykonywania polowania. Wbrew pozorom, zadaniem myśliwego jest nie tylko polowanie, ale i również dbanie o lokalną faunę i florę. Jak przebiega egzamin na myśliwego? W jaki sposób się do niego przygotować, aby skutecznie go zdać? Odpowiedź na te pytania, a także wiele innych, znajdziesz w poniższym wpisie. Zapraszamy do lektury!

Egzamin na myśliwego – jakie warunki trzeba spełnić, aby do niego przystąpić?

Przed przystąpieniem do egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia do polowania, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Do podstawowych z nich zaliczamy: 

  • ukończenie 18 roku życia;
  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • niekaralność za wykroczenia w prawie łowieckim;
  • roczny staż w kole łowieckim.

Choć staż jest obowiązkowy, to może on znacznie pomóc w przygotowaniu do egzaminu na myśliwego. Podczas niego zdobywa się wiele cennej wiedzy i umiejętności, dzięki której uzyskanie uprawnień nie będzie aż tak trudne.

test na patent strzelecki

Czy trudno zdać egzamin na myśliwego?

Myślistwo to zawód, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a podczas jego wykonywania konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności – nie jest więc dziwne to, że należy zdać egzamin dla kandydatów na myśliwych, który składa się z trzech etapów. Zalicza się do nich:

  • egzamin teoretyczny (pisemny) złożony ze 100 pytań;
  • egzamin ustny na myśliwego;
  • egzamin strzelecki na myśliwego.

Egzamin ten nie należy do najłatwiejszych, dlatego przed przystąpieniem do jego zdawania, konieczne jest bardzo dobre przygotowanie się i pozyskanie odpowiednich umiejętności.

Jak zdać egzamin dla kandydatów na myśliwych? Jak się przygotować?

Zostało już wspomniane, że egzamin na myśliwego składa się z trzech części: pisemnej, ustnej, a także praktycznej. Do każdej z nich należy się dobrze przygotować, aby zdać egzamin za pierwszym razem. Co może być pomocne w uzyskaniu uprawnień? 

Jak przygotować się do egzaminu z części teoretycznej?

W nauce do części teoretycznej bardzo pomocne jest rozwiązywanie testów, a także analizowanie wyników. Sam test pisemny składa się z 70 pytań z wiedzy ogólnej oraz 30 pytań dotyczących bezpieczeństwa. Z czterech odpowiedzi poprawna jest wyłącznie jedna. W celu zdania tej części egzaminu należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Jak można zauważyć, jest to ogromna dawka wiedzy, którą trzeba posiadać, dlatego warto zacząć przygotowywać się do egzaminu jeszcze podczas stażu.

egzamin ustny na myśliwego

Egzamin ustny na myśliwego – jak się przygotować?

Część ustna jest krótsza, ale równie istotna. Składa się z trzech pytań, z czego jedno z nich dotyczy bezpieczeństwa na polowaniu indywidualnym lub zbiorowym, kolejne odnosi się do biologii wybranego gatunku zwierząt, natomiast ostatnie pytanie może dotyczyć wszystkiego – od etyki, aż po budowę broni czy nawet tradycję. Są to pytania, do których trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym – uzyskanie maksymalnej ilości punktów z tej części jest możliwe, jednak warto rozpocząć naukę jeszcze na poziomie stażu w kole łowieckim.

Jak przebiega egzamin strzelecki na myśliwego i jak się do niego przygotować?

Egzamin praktyczny wydaje się być jednym z prostszych etapów, jednak podczas niego również mogą pojawić się podchwytliwe zadania, podczas których można nie zdać. Test na patent strzelecki składa się z: 

  • strzału do rzutek;
  • strzału do makiety zająca;
  • strzału do makiety jelenia.

Uważnie słuchaj wszystkich uwag i instrukcji osoby przeprowadzającej egzamin, a uzyskanie uprawnień na tym etapie będzie wyłącznie formalnością.

Co dalej po zdaniu egzaminu na myśliwego?

Po zdaniu egzamin na myśliwego należy zadbać o formalności. Przede wszystkim należy złożyć deklarację i zapłacić wpisowe do PZŁ, w celu uzyskania legitymacji członka. Jest to podstawa do uzyskania pozwolenia na broń. Konieczne jest również wykonanie badań lekarskich i psychologicznych.

Myśliwi powinni dysponować odpowiednim sprzętem, dlatego po uzyskaniu wszystkich uprawnień, można zabrać się do wyboru broni, stroju, a także innych elementów, jakimi są lunety termowizyjne, monokulary termowizyjne myśliwskie czy nasadki termowizyjne.

Najnowsze wpisy