Myślistwo a łowiectwo – czym się różnią?

Joanna | 2022-05-23

Terminy, jakimi są myślistwo, a także łowiectwo, bardzo często stosowane są zamiennie. W praktyce jednak oznaczają kompletnie co innego. Jakie zagadnienia obejmuje pojęcie myślistwa? Czym natomiast jest łowiectwo? Z tego wpisu dowiesz się, czym się różni łowiectwo od myślistwa, a także co dokładnie oznaczają te dwa pojęcia. Serdecznie zapraszamy do lektury poniższego wpisu!

Co to jest łowiectwo?

Zostało już wspomniane, że łowiectwo i myślistwo to pojęcia, które często stosowane są jako synonimy. Warto jednak rozróżnić te dwa terminy. Czym dokładnie jest łowiectwo i czym zajmuje się łowczy? 

Łowiectwo to cały proces, który polega na gospodarowaniu zwierzyną łowną (w tym kontrolowanymi odłowami i regulacją liczebności zwierząt) przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekologii, gospodarki leśnej oraz rolnej. Wszystkie cele związane z kształtowaniem i ochroną środowiska, a także dbaniem o różnorodność gatunków, realizuje się poprzez dokarmianie zwierząt, sadzenie drzew, walkę z kłusownictwem czy też kontrolowanym ostrzałem zwierzyny. To przestrzeganie tradycji łowieckiej, przy zachowaniu etyki i ochrony środowiska. Łowiectwo określone jest zarówno prawami Prawa łowieckiego, jak i również dyrektywami UE.

czym się różni łowiectwo od myślistwa

Czym zajmuje się łowczy?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że nie każdy myśliwy jest łowczym, jednak każdy łowczy jest myśliwym. Termin ten określa osobę wybraną przez członków koła łowieckiego, do pełnienia czteroletniej funkcji, polegającej na prowadzeniu gospodarki łowieckiej danego koła. Do jego głównych zadań należy organizacja polowań, czuwanie nad przestrzeganiem przez członków zasad, a także prowadzenie ewidencji polowań wraz ze statystykami. Definicja ta, a także zadania, jasno pokazują różnicę terminów “łowczy” i “myśliwy” – stosowanie ich zamiennie to spory błąd.

Co to znaczy myślistwo?

Myślistwo a łowiectwo to dwie zupełnie inne czynności, jednak nie bez powodu zaczęliśmy od wyjaśnienia tego, czym jest łowiectwo. Myślistwo wchodzi bowiem w zakres łowiectwa – obejmuje wszystkie działania związane z polowaniem, w tym umiejętności, wiedzę i stosowanie się kwestii etycznych, a także prawnych. Regulowane jest ono przez podstawowy akt prawny, jakim jest Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o Prawie łowieckim. Myśliwy powinien przestrzegać następujących zasad:

  • przestrzeganie zasad prawnych i etycznych;
  • przestrzeganie okresów ochronnych;
  • polowanie w wyznaczonych do tego miejscach;
  • rozpoznanie zwierzyny przed oddaniem strzału;
  • polowanie wyłącznie na gatunku, które określane są jako łowne.

łowiectwo a myślistwo

Po co są myśliwi?

Myślistwo to przede wszystkim hobby, które nie ma na celu wyłącznie zabijania zwierząt. Warto wiedzieć, że przed upolowaniem zwierzyny konieczne jest zrobienie rozeznania, w jakim jest ona stanie – poluje się przede wszystkim na osobniki, które są słabe i schorowane. Myśliwi mają na celu dobro natury, a także prawidłowy rozwój fauny i flory.

W celu zostania myśliwym należy odbyć roczny staż, a także przystąpić do 3-etapowego testu, określanego jako egzamin na myśliwego.

Czym się różni łowiectwo od myślistwa?

Choć terminy łowiectwo a myślistwo często postrzegane są jako tożsame, to w ogóle takie nie są. W zakres łowiectwa wchodzi znacznie więcej zadań, a także zagadnień związanych z tą pracą. Obejmuje ono również myślistwo, które odnosi się do polowania. Wbrew pozorom, zarówno łowiectwo, jak i również myślistwo jest potrzebne i umożliwia przywrócenie równowagi w przyrodzie.

Najnowsze wpisy