Koło łowieckie — jak się zapisać? Praktyczne wskazówki i porady

Joanna | 2024-04-29

Łowiectwo i myślistwo łączą się nie tylko z pasją, sportem czy rekreacją, ale są też zobowiązaniem do działania według ustalonych norm etycznych i regulacji. Aby zostać myśliwym, należy spełnić niezbędne warunki formalne, a następnie zdać odpowiednie egzaminy. Jak zdobyć uprawnienia do polowania i zapisać się do koła łowieckiego? Dowiedz się, jak krok po kroku przebiega ten proces.

Jak się zapisać do koła łowieckiego?

Koła łowieckie w Polsce to organizacje, które zajmują się zarządzaniem i ochroną dzikiej przyrody, kultywują także tradycje łowieckie i dbają o utrzymanie równowagi w przyrodzie. Dołączenie do koła wymaga spełnienia określonych kryteriów i pozytywnego przejścia wszystkich etapów procesu aplikacyjnego. Co musisz zrobić?

  • Mieć ukończone 18 lat, obywatelsko polskie, korzystać w pełni z praw obywatelskich. Nie możesz być osobą karaną za przestępstwa, które są wymienione w prawie łowieckim. Powinieneś też zdobyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i prawnych do posiadania broni.
  • Zdać egzamin na myśliwego, który obejmuje wiedzę z zakresu biologii, zoologii, prawa łowieckiego (w części teoretycznej), sprawdza także umiejętności strzeleckie kandydata (w części praktycznej). Następnie musisz odbyć staż i szkolenie przeprowadzone w Polskim Związku Łowieckim.
  • Wybrać koło. Możesz poszukać informacji o kołach działających w Twojej okolicy, wybrać się na otwarte spotkanie, korzystając na przykład z rekomendacji zapisanych już osób. Warto również skontaktować się z Polskim Związkiem Łowieckim, który udziela informacji o lokalnych kołach w poszczególnych regionach w Polsce.
  • Złożyć dokumenty aplikacyjne. Po wybraniu organizacji należy złożyć formalny wniosek ze zdjęciem, zaświadczeniem o niekaralności, uiścić opłatę (tzw., wpisowe), opłacić składkę członkowską. Konieczne będzie również przedstawienie informacji o zdaniu egzaminu na myśliwego.
  • Przejść okres próbny. Większość kół łowieckich wymaga od nowych osób odbycia specjalnego okresu próbnego. W tym czasie kandydaci uczestniczą w polowaniach, zebraniach i innych standardowych działaniach koła, co pozwala zarówno im, jak i obecnym członkom na wzajemne poznanie się, samodzielne podjęcie pierwszych inicjatyw czy weryfikację potwierdzonych na egzaminie umiejętności już podczas właściwych zadań.

koło łowieckie - jak się zapisać?

Co warto zrobić dodatkowo?

Przed przystąpieniem do egzaminu łowieckiego warto zainwestować sporo czasu w naukę na temat gatunków zwierzyny łownej oraz roślinności występującej w Polsce, zainteresować się różnymi obszarami prawa łowieckiego czy dowiedzieć się więcej na temat samego systemu ochrony środowiska. Możesz też zaangażować się w życie koła łowieckiego, nie będąc jeszcze oficjalnie jego członkiem — na przykład poprzez uczestnictwo w spotkaniach czy dniach otwartych. Dodatkowym plusem może być budowanie dobrych relacji z członkami koła, które ze względu na społeczny charakter łowiectwa mają duże znaczenie podczas współpracy nad różnymi projektami.

Specyfika kół łowieckich — co musisz wiedzieć?

Koła łowieckie nie tylko zajmują się polowaniami, ale w sposób systemowy wspierają ochronę środowiska, poświęcają czas na edukację ekologiczną, promują także etykę łowiecką. Są to organizacje, w których oprócz wykazywania się umiejętnościami łowieckimi jest kładziony szczególny nacisk na to, żeby respektować dobre obyczaje i tradycje myśliwskie, przeciwdziałać kłusownictwu czy dbać o przestrzeganie przepisów odnoszących się do polowań.

Przystąpienie do koła łowieckiego będzie zatem nie tylko sposobem, w jaki możesz realizować swoją pasję myśliwską, ale także ciekawą formą uczestnictwa w ochronie fauny i flory w Polsce. Wiedza, zaangażowanie społeczne i szacunek dla zasad społeczności myśliwskiej to najważniejsze wartości, które powinny przyświecać wszystkim osobom prowadzącym działania w ramach koła łowieckiego.

Najnowsze wpisy