Kalendarz polowań 2022. Okresy łowieckie

Joanna | 2022-06-27

Myślistwo uwarunkowane jest różnorodnymi zasadami dotyczącymi posiadanej broni, wykorzystywanej amunicji, a także przebiegu polowań. Wszystkie te regulacje zapisane są w prawie i wymagają one od polujących egzekwowania. Wśród przepisów zawartych w prawie łowieckim warto wspomnieć również o okresach łowieckich. To dokładnie sprecyzowane terminy, w których polujący mogą podejmować działania związane z połowem poszczególnych gatunków zwierząt. W tym artykule postanowiliśmy przeanalizować kalendarz polowań 2022 i przedstawić najważniejsze terminy dla poszczególnych gatunków zwierzyny.

Okresy łowieckie uwarunkowane są pewnymi obostrzeniami

Zanim rozpoczniemy przedstawienie poszczególnych okresów polowań warto zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad związanych z polowaniami. Po pierwsze, w przypadku, gdy okres polowań rozpoczyna się tuż po dniu lub dniach wolnych od pracy, to rozpoczęcie polowań datuje się na pierwszy dzień wolny. W przypadku, gdy okres zakończenia polowań datuje się na dzień, który poprzedza dzień wolny od pracy, to okres ten trwa do ostatniego dnia wolnego od pracy. Dniem wolnym od pracy określa się niedziele i święta, które zawarte są w odpowiednich przepisach o dniach wolnych od pracy, a także soboty. Ostatnia zasada dotyczy łosi, które objęte są całoroczną ochroną.

kalendarz polowań

Terminarz polowań na poszczególne gatunki zwierząt

Polowanie na jelenie szlachetne, w przypadku byków, odbywa się w okresie od 21 sierpnia do końca lutego. Łanie można poławiać od 1 września do 15 stycznia. Natomiast okres dla cieląt trwa od 1 września do końca lutego. Jelenie sika niezależnie od gatunku tropi się od 1 października do 15 stycznia. Terminarz polowań w przypadku danieli prezentuje się zupełnie inaczej. Odstrzał byków i cieląt prowadzony jest od 1 września do końca lutego, łań od 1 września do 15 stycznia. Połowy saren prowadzone są w przypadku kozłów od 11 maja do 30 września, natomiast kozy i koźlęta od 1 października do 15 stycznia.

Wiele osób interesuje termin odstrzału dzików. Polowanie na dziki w Polsce w przypadku odyńców, warchlaków, wycinek i przelatek, a także loch trwa cały rok. Nieco inaczej wygląda kwestia polowań muflonów. Ten gatunek zwierząt pozyskiwany jest od 1 października do końca lutego (tryki) oraz od 1 października do 15 stycznia (owce i jagnięta). Okres na borsuki trwa od 1 września do 30 listopada, chyba że mamy do czynienia z głuszcem lub cietrzewiem, na którego poluje się cały rok w obwodach łowieckich. Polowanie na lisy trwa od 1 czerwca do 31 marca na obszarach, w których znajduje się głuszec i cietrzew lub cały rok w przypadkach, gdy w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzone były działania związane z zasiedleniem bażanta lub kuropatw.

Zadaniem łowiectwa jest troska o środowisko naturalne

Jak można zauważyć terminarz polowań 2022 uwarunkowany jest w głównej mierze poszczególnymi gatunkami zwierząt. Oprócz zasad związanych z terminem łowów, równie ważne są ograniczenia dotyczące wytyczonej ilości pozyskiwanych zwierząt. Wszelkie regulacje można otrzymać w poszczególnych kołach łowieckich lub odnaleźć je w obowiązujących regulaminach na dany rok. Jedno jest pewne myśliwi w ciągu roku mają wiele pracy, której efektem jest sprawowanie pieczy nad odpowiednim i jednocześnie rozważnym zarządzaniu leśnym ekosystemem. Wszystkich polujących, a także zainteresowanych łowiectwem zapraszamy do śledzenia strony internetowej Guide Sensmart, gdzie oprócz oferty na profesjonalne akcesoria myśliwskie, można trafić także na przydatne artykuły dotyczące tej profesji.

Najnowsze wpisy