Polowanie na lisy – najważniejsze informacje

Joanna | 2020-12-10

Polowania na lisy odbywają się od wieków i są bardzo popularne. Interesuje Cię jak przebiega polowanie na to zwierzę? Przedstawiamy informacje, które mogą pomóc.

Co należy wiedzieć o lisach?

Lisy to najpospolitsze drapieżniki w Polsce. Żyją zarówno w lesie, jak i w polu. W lesie najczęściej spotkać można je na terenach suchych (wzniesieniach), a nawet piaszczystych, zarośniętych gęsto krzewami i młodnikami. W miejscach swoich ostoi lisy kopią rozległe nory. Z reguły mają kilka nor – jedną jako stałą siedzibę, a inne do chwilowego schronienia podczas niepogody lub w niebezpieczeństwie. Często korzystają z nor borsuczych.

polowanie na lisy

Okres polowań na lisy – terminy

Na lisy myśliwi z uprawnieniami mogą polować od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a ponadto na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. Warto wiedzieć, że prawo łowieckie zezwala również na polowanie na lisy w nocy (w czasie od zachodu do wschodu słońca).

Jak poluje się na lisy? Metody

Polowanie na lisy może odbywać się na kilka sposobów: z psami, na zasiadkę, na wab, z naganką lub z fladrami.

Jeżeli chodzi o psy do polowań na lisy, to zwykle używa się norowców, czyli grupy psów myśliwskich przystosowanych swą budową do pracy w norach (np. jamniki). Polowanie polega na tym, że do lisiej nory wpuszcza się psa, który je stamtąd wypędza. Oczywiście ten sposób polowania najlepiej sprawdza się, kiedy lisy spędzają większość czasu w norach, czyli w styczniu i w lutym, a także w okresie cieczki.

Z kolei polowanie na zasiadkę polega na czatowaniu na lisa wychodzącego na żer. W tym przypadku wykłada się przynętę (mogą to być odpady ryb lub padlina), którą przeciąga się po lesie, a następnie pozostawia w miejscu odpowiednim do strzału. Zasiadkę urządza się rano lub wieczorem.

Kolejną metodą jest polowanie na wab. Polega to na tym, że myśliwy zwabia lisa do siebie naśladując kniazienie zająca lub pisk myszy. Wówczas po ustrzeleniu lisa nie należy go od razu podnosić, ale dłuższy czas odczekać, gdyż może przyjść kolejny zwabiony osobnik.

Tam, gdzie lisy występują w większych skupiskach, można zastosować polowanie z naganką. Mioty, w których jest spodziewany lis, należy brać najpierw, żeby strzałami nie spłoszyć lisów w sąsiedztwie. Lis ruszony przez nagankę daje się zapędzić w określonym kierunku, ale zwykle biegnąc przez gąszcz, unikając przestrzeni otwartych.

W polowaniu na lisy można też posłużyć się metodą z fladrami. Fladry do polowania na lisy są takie same jak na wilki, ale zakłada się je niżej, by niemal dotykały podłoża. Wówczas dobrze jest wcześniej pozatykać nory kołkiem lub gałęziami, aby lisy nie mogły się w nich schronić. Jamy zatyka się w słotne noce około północy, a w pogodne o godz. 21-22.

Jaka broń i jaki śrut na lisa?

Do polowania na lisy stosuje się broń przystosowaną do strzałów z dużej odległości. Spotkać można się z opinią, że wzorem jest broń myśliwska mało­kalibrowa, oscylująca w okolicach ka­libru 5,6 mm. Wariantów jest wiele – jedni trzymają się stanowczo klasycznego sztucera, a inni optują za bronią kombinowaną i strzałami ze śrutu.

Termowizja do polowania na lisy

Polowanie na lisy ułatwić może termowizja myśliwska marki Guide Sensmart. Szczególnie nie można się bez nich obejść w porach, kiedy zwierzęta nie lubią wychodzić z lasu i czołgać się w pole. Nowoczesne kamery termowizyjne dla myśliwych pozwalają zdecydowanie łatwiej wytropić ukrywające się lisy.

Luneta do polowania na lisa

Najnowsze wpisy