Czym są szkody łowieckie i gdzie je zgłaszać?

Joanna | 2023-06-12

Szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną to szkody materialne, które zwierzyna może wyrządzić w uprawach rolnych, ogrodach, sadach lub na innym mieniu. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Gdzie zgłaszać szkody łowieckie oraz jakie zwierzęta najczęściej je wyrządzają? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Na czym dokładnie polegają szkody łowieckie?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, są one wyrządzane przez zwierzęta łowne, głównie dziki, łosie, jelenie, daniele, a także sarny. Może dojść do nich także w efekcie prowadzonego polowania. Jeśli więc będą one miały miejsce, to w wielu przypadkach można liczyć na odszkodowanie z tego tytułu, o ile zostaną spełnione określone warunki.

Kto odpowiada za szkody łowieckie?

Kto w praktyce odpowiada za szkody łowieckie? Zgodnie z literą Prawa łowieckiego, to dzierżawca albo też zarządca danego obwodu łowieckiego mają obowiązek wynagrodzenia szkód, jeśli zostały one wyrządzone na uprawach rolnych. Dodatkowo jeśli szkody zostały spowodowane na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, to odpowiedzialność za nie ponosi Skarb Państwa polskiego. Natomiast w przypadku leśnych obwodów łowieckich, podmiotem zobligowanym do wypłacenia odszkodowania są Lasy Państwowe.

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie

Gdzie zgłaszać szkody łowieckie i jak to robić?

Aby zgłosić szkodę, musimy złożyć pisemny wniosek do odpowiedniego koła łowieckiego. Co istotne, dokument może mieć albo formę listowną, albo elektroniczną. Wszystko w zależności od tego, która opcja w danym momencie będzie wygodniejsza. Przy tym trzeba zaznaczyć, że telefoniczne zgłoszenie nie zostanie uznane i nie pozwoli ono rozpocząć procedury.

Jakie natomiast informacje muszą być zawarte w elektronicznym lub pisemnym wniosku?

 • Dane osobowe, a także adres, siedziba i numer telefonu osoby będącej w posiadaniu gruntów rolnych, na których miała miejsce szkoda łowiecka.
 • Dokładne miejsce wystąpienia szkody.
 • Rodzaj uprawy, która uległa zniszczeniu przez zwierzynę.

Kolejnym etapem są oględziny w miejscu szacowania, które mają odbyć się w terminie 7 dni od chwili, gdy wniosek został otrzymany.

Na oględziny składa się określenie takich czynników jak:

 • zwierzyna, która dokonała szkody łowieckiej,
 • stan uprawy i jej jakość,
 • obszar uprawy,
 • procent uprawy, która uległa zniszczeniu.

Na tej podstawie tworzony jest protokół, który wręczany jest każdej ze stron. Do utworzonych dokumentów można dodatkowo wnieść odwołanie. Musi mieć to miejsce w terminie do 7 dni po otrzymaniu dokumentacji.

Czy myślistwo jest potrzebne? Tego możesz dowiedzieć się z naszego bloga, dlatego kliknij, aby poznać szczegóły.

Szkody łowieckie a odszkodowanie – komu ono nie przysługuje?

Istnieje także długa lista osób, którym nawet w przypadku wyrządzenia szkody łowieckiej odszkodowanie nie będzie przysługiwało.

Oto takie grupy:

 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa (przyznanych w formie deputatów rolnych znajdujących się na gruntach leśnych; deputat to w tym przypadku świadczenie pracownicze dla osób, które wcześniej pracowały w jednej z jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe),
 • właścicielom uszkodzonych płodów rolnych, jeśli nie dokonali ich sprzętu w okresie 14 dni od momentu zakończenia zbioru,
 • posiadaczom uszkodzonych upraw, jeśli wcześniej nie zgodzili się oni na to, aby koło łowieckie umieściło osprzęt zapobiegający powstaniu szkód,
 • gdy wartość szkód nie przekracza 100 kg żyta (na 1 hektar),
 • właścicielom, jeśli do szkód doszło na płodach, które zostały ułożone w sterty lub kopce blisko lasu,
 • jeśli szkody miały miejsce na uprawach, które naruszają zasady agrotechniczne,
 • posiadaczom nieruchomości, których właściciele przedłożyli oświadczenie o wieczystym zakazie prowadzenia polowań.

Z naszego bloga dowiesz się, jakie są zasady etyki łowieckiej oraz jakich reguł należy przestrzegać.

Szkody łowieckie nie odbijają się jak widać bez echa, jeśli zostały wyrządzone na gruncie obejmującym uprawy rolne, ogrody, sady itp. Ma to jednak miejsce tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dodatkowe warunki, o których mowa w Ustawie Prawo łowieckie, a także w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dot. warunków szacowania szkód w uprawach oraz płodach rolnych.

Najnowsze wpisy