Czy myślistwo jest potrzebne?

Joanna | 2022-12-09

Myślistwo, pomimo tego, że stanowi ono jeden z najstarszych zawodów świata, aż po dziś dzień budzi spore kontrowersje wśród wielu ludzi. Pojawiają się pytania, czy konieczne jest zabijanie zwierzyny i czy faktycznie ma to związek z zachowaniem równowagi w przyrodzie. Jakie zadania obejmuje myślistwo i łowiectwo? Jaki ma to związek z przydatnością tych zawodów? I wreszcie: czy myślistwo jest potrzebne? Poznaj wszystkie za i przeciw. Serdecznie zapraszamy do lektury wpisu!

Dlaczego myśliwi polują?

Na samym początku warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle myśliwi polują. W dawnych czasach polowanie było niezbędną czynnością, która pozwalała człowiekowi przeżyć. Polowali oni, aby zdobyć pożywienie czy też wytworzyć solidne narzędzia, stanowiące dużą pomoc w codziennym życiu. Dziś jednak pełni ono zupełnie inną funkcję. Obecnie jednak myśliwi polują, aby uregulować ekosystem i zapobiec rozmnażaniu się chorych osobników, które odbiegają od normy.

Czym zajmują się myśliwi?

Myśliwi zajmuje się przede wszystkim polowaniem na zwierzynę. Jednakże muszą oni przestrzegać wielu różnych praw, które kilka razy do roku potrafią ulec zmianie. Istotne jest przestrzeganie okresów ochronnych, a nawet praw etycznych. Co więcej, myśliwy musi być bardzo dobrze zaznajomiony z gatunkami, na jakie można polować, a nawet potrafić rozpoznać osobnika, na którego wolno polować. Myślistwo i łowiectwo to tak naprawdę dwa odrębne zawody, które posiadają zupełnie inne, choć zbliżone do siebie zadania. Dowiedz się więcej o tym czym się różni łowiectwo od myślistwa.

Czym różni się kłusownik od myśliwego?

Kłusownictwo nie ma nic wspólnego z myślistwem, dlatego warto odróżnić od siebie te dwa pojęcia. Jeżeli chodzi o kłusownika, to tym mianem określa się osobę, która nielegalnie poluje na zwierzynę, nie przestrzega okresów ochronnych, a także poluje na gatunki objęte ochroną. Kłusownictwo stanowi akt przestępstwa, które karane jest grzywną, a nawet i aresztem. Kłusownikom zależy na zdobyciu oryginalnych trofeów myśliwskich z pięknych i zdrowych okazów, na których później może sporo zarobić. Kłusownictwo jest zabronione i nie ma nic wspólnego z dbaniem o ekosystem.

myślistwo za i przeciw

Czy myślistwo jest potrzebne? Za i przeciw

Od jakiegoś czasu myślistwo budzi na świecie spore kontrowersje, co związane jest z urbanizacją, a także rozwojem świadomości ludzi w tym zakresie. Czy myślistwo jest więc potrzebne? Przyjrzyjmy się bliżej zaletom, a także wadom tego zawodu.

Przede wszystkim myśliwi biorą pod uwagę dobro ekosystemu, w tym fauny i flory. Polowanie na zwierzynę o zbyt dużej liczebności, a także na osobniki odbiegające od normy, przywraca równowagę w przyrodzie i sprawia, że cały ekosystem funkcjonuje prawidłowo. Myśliwy jest więc odpowiedzialny za prawidłowe działanie przyrody i kontrolowane dbanie o nią.

Przeciwnicy myślistwa głoszą natomiast, że zawód ten nie jest w ogóle potrzebny. Bez myślistwa populacja zwierzyny będzie się znacznie zwiększać, a przyroda zacznie się regulować samodzielnie. Nie jest to jednak prawidłowe podejście — regulacja ekosystemu w ten sposób byłaby trudna, i można nawet napisać, że niemożliwa.

Czy myślistwo jest potrzebne? Zdecydowanie tak. Sprawia ono, że ekosystem działa prawidłowo. Warto przekonać się do niego i zrozumieć, dlaczego bez niego przyroda nie będzie działać w taki sposób, w jaki powinna.

Najnowsze wpisy