Zwierzęta chronione w Polsce — lista

Joanna | 2022-05-19

Gatunki chronione to takie, które są pod prawną opieką państwa. Oznacza to, że w przypadku ich zabijania można spotkać się z karą przewidzianą przez ustawodawcę. Jakie zwierzęta są więc chronione w Polsce oraz z czego to wynika, a także jak penalizowane jest ewentualne złamanie prawa w tym zakresie? Serdecznie zachęcamy do lektury, poznania szczegółowych informacji na ten temat, a także sprawdzenia listy zwierząt, które podlegają takiej ochronie.

Przyczyny obejmowania zwierząt ochroną

Nasza planeta zmienia się w intensywnym tempie w związku z działalnością człowieka. Ma to znaczenie także dla wielu zwierząt, które wymierają i migrują, zaś ich naturalne siedliska życia wciąż zanikają. Stąd też pojawiła się konieczność zintensyfikowanej, prawnej ochrony zwierząt, co ma chronić je przed wymieraniem. Podzielenie zwierząt na chronione nie jest jednak ideą powstałą w ostatnich latach, okazuje się bowiem, że takie pojęcie znane było już w średniowieczu. W praktyce pierwszy akt tego typu pojawił się w XI wieku za czasów Bolesława Chrobrego i związany był z bobrami. Obecnie jednak przepisy w tym zakresie są kluczowe dla ochrony środowiska naturalnego, w dobie intensywniejszej, wysoce destrukcyjnej działalności człowieka.

 zwierzęta chronione w polsce

Zwierzęta chronione w Polsce

Chronione zwierzęta w Polsce to m.in. takie gatunki jak:

  • kozica,
  • żubr,
  • żbik,
  • świstak,
  • ryś,
  • niedźwiedź brunatny.

Obszerna jest również lista jeśli chodzi o ptaki pozostające pod ochroną. Tutaj wskazuje się przede wszystkim na orła Bielika, przepiórki, kukułki, żurawie, bociany, czaple i jastrzębie. Wynika to oczywiście z ich niskiej populacji. Na przykładzie orła Bielika warto wskazać, że jego liczebność w Polsce to zaledwie 1000-1400 par. Ścisłą ochroną objęta jest też przepiórka, której populacja w okresie od 2013 do 2018 wynosiła od 38 do około 65 tys. samców, przy czym trend ten był wówczas spadkowy.

Bardzo nielicznie na terenie naszego kraju występują też niedźwiedzie brunatne (zaledwie 110 osobników), a także rysie (około 200). Równie niska jest populacja chronionego świstaka, obejmująca około 150, który także jest gatunkiem chronionym, na który bezwzględnie nie można polować.

chronione zwierzęta w polsce

Jakie są gatunki łowne zwierząt?

Zwierzęta łowne to te żyjące w środowisku naturalnym, na które w określonym czasie i warunkach można polować, czyli nie są one objęte ochroną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1965 roku na następujące zwierzęta można polować w następujących okresach:

  • przez cały rok na łyski i tchórze,
  • na króliki od 1 listopada do 10 stycznia,
  • na daniele byki, łanie oraz cielęta od 1 października do 31 stycznia.

Oczywiście przykładów jest więcej, dlatego w razie wątpliwości najlepiej sprawdzić, co w tym zakresie mówi prawo oraz jakie dokładne daty są w tym przypadku wskazane. Takie informacje można pozyskać m.in. w lokalnych kołach łowieckich, które także udzielają tych danych.

Polowanie na lisy jest możliwe w okresie od 1 czerwca do 31 marca. Z naszego bloga dowiesz się, jakie są metody polowań na te zwierzęta oraz jakie znaczenie w tym zakresie mają lunety termowizyjne, które mamy w naszej ofercie produktowej.

Zwierzęta chronione a penalizacja polowań

Jak wspomnieliśmy wcześniej, za polowanie na gatunki chronione obowiązuje w Polsce kara. Zgodnie z literą prawa, karą za zabijanie chronionych zwierząt może być grzywna, a także ograniczenie lub pozbawienie do 2 lat. Takie postępowanie z pewnością nie jest poważane również w środowisku łowieckim, pomijając już aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego, co ma bardzo istotne znaczenie w zakresie przeciwdziałania wyginięciu konkretnych gatunków.

Jak widać odpowiedź na pytanie, jakie są chronione zwierzęta w Polsce oraz dlaczego ma to miejsce jest dość długa. Taka ochrona bezwzględnie jest jednak potrzebna i bezwzględnie należy stosować się do przepisów w tym zakresie, na które wskazuje nasze prawo.

Jeśli polowanie w danym okresie i na dane zwierzę jest możliwe, koniecznie skorzystaj z naszej oferty, która obejmuje monokulary termowizyjne oraz nasadki. W przypadku problemów z zakupem serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszego fachowego doradztwa, które także oferujemy.

Najnowsze wpisy