Użyczenie broni myśliwskiej — na czym polega i czy jest możliwe w Polsce?

Joanna | 2024-03-01

Prawo do posiadania broni w Polsce jest ściśle regulowane przez Ustawę o broni i amunicji. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że obchodzenie się z bronią wymaga szczególnej ostrożności i odpowiedzialności. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko prawnych, ale i również włączając w to możliwość wyrządzenia komuś krzywdy. Z tego powodu osoby nieuprawnione kategorycznie mają zakaz posiadania broni. Czy jednak możliwe jest użyczenie broni myśliwskiej w Polsce? Zachęcamy do dalszej lektury artykułu.

Co to jest i na czym polega użyczenie broni?

Użyczenie broni polega na tymczasowym przekazaniu broni osobie trzeciej, która jest uprawniona do jej posiadania, zwykle w celach określonych przez prawo, takich jak myślistwo czy strzelectwo sportowe. Osoba użyczająca broń powinna upewnić się, że osoba, której ją użycza, posiada odpowiednie uprawnienia oraz jest zaznajomiona z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Regulacje prawne

Zgodnie z art. 28 Ustawy o broni i amunicji, broń przeznaczona do celów myśliwskich oraz broń przeznaczona do celów sportowych może być użyczana osobom, które posiadają pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych. Przepis ten nie wskazuje jednak jednoznacznie na konkretny rodzaj broni, który może być użyczany.

Czy myśliwy może pożyczyć broń od kolegi?

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, myśliwy może pożyczyć broń od kolegi. Istnieje jednak pewien warunek — obaj muszą posiadać ważne pozwolenia na broń wydane w celach myśliwskich.

Czy mogę użyczyć komuś swoją broń?

Użyczenie komuś swojej broni jest legalne, o ile obie strony posiadają ważne pozwolenia na posiadanie broni. Przed użyczeniem broni, warto jednak upewnić się, że osoba, której chcemy użyczyć broń, posiada ważne uprawnienia i pozwolenie na posiadanie broni w celach, na które chcemy ją użyczyć. Jest to niezwykle istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, znajdującym się w otoczeniu.

użyczenie broni myśliwskiej

Czy potrzebna jest pisemna umowa użyczenia broni myśliwskiej?

Na terenie Polski wystarcza ustna umowa użyczenia broni myśliwskiej, dlatego też nie ma konieczności sporządzania pisemnego dokumentu. W sieci można jednak znaleźć wzory umów użyczenia broni, a ich podpisanie może być dobrym pomysłem, a zwłaszcza dla jasności warunków dotyczących użyczenia — dzięki temu uniknie się wszelkich nieporozumień, pomiędzy stronami. To zabezpieczenie, na które warto się zdecydować.

Co może by traktowane jako użyczenie broni?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że do użyczenia broni dochodzi bardzo często. Gdy pożyczamy komuś broń na strzelnicy, nawet jeśli ma to być jedynie jednorazowe oddanie strzału, taka czynność może być traktowana jako ustna umowa użyczenia broni. Choć wydawać się może, że jest to jednorazowa i nic nieznacząca czynność, to jednak w świetle prawa, przekazanie broni innemu człowiekowi stanowi akt użyczenia.

Czy warto użyczać komuś broń?

Użyczenie broni osobie, która posiada ważne pozwolenie na posiadanie broni, jest legalne, a co więcej może być nawet bezpieczne. Jeśli ktoś ma na to ochotę, to z całą pewnością może użyczyć swoją broń. Przepisy prawa nie zabraniają takich działań, pod warunkiem, że osoba, której użyczamy broń, jest uprawniona do jej posiadania.

Prawo do posiadania broni w Polsce jest ściśle regulowane, co wynika z konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiedzialności. W Polsce istnieją również przepisy regulujące użyczenie broni, w tym broń myśliwską. Ustna umowa użyczenia jest akceptowana, jednak warto rozważyć sporządzenie pisemnej umowy dla jasności warunków.

Najnowsze wpisy