Jak dostać pozwolenie na broń myśliwską?

Joanna | 2022-06-10

W Polsce posiadanie jakiejkolwiek broni palnej bez odpowiedniego zezwolenia nie jest legalne, a zasady jej wydawania, nabywania i cofania pozwolenia, regulowane są poprzez Ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Z tego też powodu, uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską nie jest proste, a dodatkowo wymaga przejścia bardzo długiej procedury. W jaki sposób je otrzymać? Ile kosztuje? Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań, znajdziesz poniżej. Zapraszamy do lektury!

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską?

Wspomniana już ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji reguluje, kto w ogóle może złożyć wniosek o pozwolenie na broń myśliwską. W celu jej uzyskania należy spełniać następujące warunki: 

  • ukończone 21 lat (lub 18, jeżeli staranie się o pozwolenie na broń odbywa się na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego);
  • stały adres zamieszkania na terenie Polski;
  • zdrowie psychiczne – potwierdzone badaniami;
  • niekaralność.

Dodatkowo osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń do celów myśliwskich, nie może stanowić zagrożenia dla siebie oraz całego społeczeństwa. Samo uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń myśliwską powinno być przekonujące. 

Kto nie otrzyma pozwolenia na broń?

Istnieje kilka powodów, które mogą stanowić słuszną podstawę do odrzucenia wniosku o pozwolenie na broń myśliwską. Wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeżeli osoba, która się o niego ubiega, nie posiada stałego zamieszkania w Polsce, była kiedykolwiek karana wyrokiem z umyślne lub nieumyślne przestępstwo, a także jeżeli posiada zaburzenia psychiczne. Powodem do odrzucenia takiego wniosku może być również uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Jak dostać pozwolenie na broń myśliwską

Jak dostać pozwolenie na broń myśliwską? Instrukcja

Aby zdobyć pozwolenie na broń myśliwską, należy spełnić nie tylko wyżej wymienione warunki. Proces ten jest dość skomplikowany i wymaga czasu. Co należy zrobić, aby uzyskać tego rodzaju pozwolenie?

Członkostwo w kole łowieckim, staż i kurs

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na broń do celów myśliwskich jest zapisanie się do koła łowieckiego. Aby to uczynić, należy pokryć koszty związane ze składką roczną, a także wpisowym. Następnie należy odbyć staż, który trwa 12 miesięcy lub 2-miesięczny kurs, jednak jego koszt jest dość wysoki. 

Egzamin na myśliwego

Podjęcie się członkostwa w kole łowieckim, a także odbycie stażu i kurs to dopiero pierwszy krok, w uzyskaniu pozwolenia na broń. Kolejnym etapem jest pozytywne zaliczenie testu, jakim jest egzamin na myśliwego. Składa się on z trzech części: ustnej, pisemnej i praktycznej. 

Wykonanie badań lekarskich

Trzecim obowiązkowym etapem, który zbliża do uzyskania pozwolenia na broń myśliwską,  jest wykonanie badań lekarskich, podczas których sprawdza się kondycję zdrowotną, w tym zdrowie psychiczne. To od tego badania zależy, czy uzyska się pozwolenie na broń, czy jednak nie. 

Złożenie wniosków

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i wykonaniu badań lekarskich można przejść do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na broń do Wydziału Postępowań Administracyjnych (WPA). W celu zakupienia broni konieczne jest złożenie kolejnego wniosku, tym razem o wydanie promes. W ciągu 5 dni od jej nabycia należy ją zarejestrować w WPA.

Ile kosztuje pozwolenie na broń myśliwską?

Na koszt pozwolenia na broń do celów myśliwskich składa się zarówno zapis do członkostwa, jak i również egzaminu, badań lekarskich, a także opłat za wydane zaświadczenia. Łączny koszt uzyskania takie pozwolenia może wynosić nawet trzy tysiące złotych

Ile się czeka na pozwolenie na broń myśliwską?

Odbycie stażu, kursu, a także przystąpienie do egzaminu może potrwać od kilku miesięcy, do nawet i roku. Samo oczekiwanie na wydanie dokumentów nie trwa bardzo długo – powinno się je otrzymać w okresie od około 4 do 6 tygodni od złożenia wniosku

Najnowsze wpisy