Tradycje myśliwskie – zwyczaje i obrzędy łowieckie

Joanna | 2022-06-14

Łowiectwo i myślistwo utożsamiane były głównie z polowaniami, jednak na przestrzeni wieków zakres obowiązków tych dwóch zawodów znacznie się zwiększył. Rozszerzył się on między innymi  o obowiązek dbania o miejscową faunę i florę, a także zachowywania równowagi w przyrodzie. Na przestrzeni wieków wykształciła się również kultura łowiecka, w której skład wchodzi nie tylko kodeks etyczny, którego każdy członek koła łowieckiego powinien przestrzegać, ale i również tradycje i zwyczaje myśliwskie. Przestrzeganie ich jest ważne – stanowi ono dowód na to, że myślistwo to nie tylko polowanie, ale i również wiele innych aktywności.  Jakie zwyczaje i ceremonie warto znać? Na czym polegają? Sprawdź nasz wpis i poznaj najpopularniejsze tradycje!

Jakie są najpopularniejsze tradycje myśliwskie?

Przestrzeganie tradycji grupy, do której się należy jest bardzo istotne – daje ono poczucie wspólnoty, a także przynależności do określonej zbiorowości. Dzięki kulturze można odczuć, że każdy członek jest tak samo ważny, a jego praca ma znaczenie. Jakie istnieją tradycje łowieckie, w których można wziąć udział?

Ślubowanie myśliwskie 

Ślubowanie myśliwskie to tradycja, w której uczestniczy każdy początkujący myśliw, wraz z opiekunem, który nadzorował go podczas stażu. Podczas tego obrzędu myśliwy ślubuje, że będzie chronić otaczającą go przyrodę, a także przestrzegać zasad etycznych i innych praw łowieckich. 

Tradycje i zwyczaje myśliwskie – pasowanie myśliwskie i chrzest

Ceremonia pasowania myśliwskiego odbywa się, gdy początkujący myśliwy upoluje swoją pierwszą zwierzynę. Gdy odbyło się to na polowaniu indywidualnym, wówczas pasowania może dokonać inny myśliwy. Podczas tego obrzędu przeprowadza się znaczenie farbą, przy użyciu noża lub kordelasa. 

Jeżeli chodzi o tradycje myśliwskie, to chrzest myśliwski jest jednym ze starszych obrzędów. Przeprowadza się go, gdy myśliwy upoluje swoją pierwszą zwierzynę na polowaniu zbiorowym. Odbywa się ono po skończonym miocie, a w trakcie jego trwania również dokonuje się znaczenia farbą zwierzyny, nożem lub palcem. 

Polowanie wigilijne i noworoczne

Polowanie noworoczne to w przeciwieństwie do polowania wigilijnego, jeden z nowszych obrzędów. Są to bardzo ciekawe tradycje łowieckie, które posiadają uroczysty charakter i łączą myśliwych w tym wyjątkowym okresie. Osoby biorące udział w polowaniu muszą być całkowicie trzeźwe, dlatego w polowaniu noworocznym biorą udział wyłącznie myśliwi, którzy w sylwestrową noc nie spożyli dużych ilości alkoholu. 

Odprawa myśliwych

W odprawie myśliwych bierze się udział przed rozpoczęciem polowania. Podczas jej trwania, myśliwi ustawiają się w rzędzie, w stronę prowadzącego łowy. Myśliwi z odkrytymi głowami odsłuchują sygnał “Powitanie”, a kolejno następuje przypomnienie zasad bezpieczeństwa i sygnałów myśliwskich przez prowadzącego. Podaje on również informacje o gatunkach, liczbie i płci zwierzyny, na którą będzie się polować, a także wiele innych, niezbędnych informacji. 

tradycje myśliwskie

Co jeszcze wchodzi w zakres kultury łowieckiej? 

Gwara myśliwska

Częścią kultury łowieckiej są nie tylko obrzędy i zwyczaje, ale i również gwara myśliwska, która to również ukształtowała się na przestrzeni kilkuset lat. Zgodnie z nią, myśliwi posiadają swój własny słownik z nazewnictwem, które to stosują na określoną zwierzynę, części jej ciała, kryjówki, a nawet na broń czy konkretny okres łowiecki. 

Trofea myśliwskie

Tak jak i gwara, częścią kultury łowieckiej są trofea myśliwskie. Stanowią one symbol udanych łowów, a także rodzaj pamiątki. W celu upamiętnienia danego polowania gromadzi się niejadalne części zwierzyny, które to po odpowiednim oznakowaniu, mogą zawisnąć w zaszczytnym miejscu. 

Tradycje i zwyczaje myśliwskie, tak jak i cała kultura myśliwska to coś, co warto pielęgnować i przekazywać innym pokoleniom. Są one obchodzone od naprawdę wielu lat, co sprawia, że są jeszcze bardziej wyjątkowe. Historia niektórych z nich nie jest aż tak odległa, jednak wszyscy myśliwi również chętnie biorą w nich udział, w celu poczucia wspólnoty i przynależności do grupy. 

Najnowsze wpisy