Czym są poletka łowieckie?

Joanna | 2023-07-24

Poletka łowieckie to zaaranżowane obszary na terenach łowieckich, które odgrywają kluczową rolę w zachowaniu zrównoważonego ekosystemu. Stanowią jednocześnie miejsce odpoczynku i żerowania dla zwierzyny łownej – umożliwiają im dostęp do różnorodnych źródeł pożywienia i zapewniając optymalne warunki dla ich zdrowego rozwoju. To element, który sprzyja ochronie dzikiej przyrody. W jaki sposób? Sprawdź poniższy wpis i dowiedz się, czym dokładnie są poletka łowieckie oraz jaka jest ich funkcja. Serdecznie zapraszamy!

Co to są poletka łowieckie?

Poletka łowieckie to specjalnie urządzone tereny na obszarach przeznaczonych do polowań, mające na celu stworzenie korzystnych warunków dla żerowania i odpoczynku dzikiej zwierzyny. Co je cechuje? Obszary te wyróżniają się różnorodnością siedlisk, takich jak łąki, pastwiska, pola uprawne i zbiorniki wodne.

Jaka jest funkcja poletek?

Jeżeli chodzi o to, jaka jest funkcja poletek łowieckich, to Ich powstanie ma na celu dbanie o populację dzikich zwierząt oraz utrzymanie naturalnej równowagi w ekosystemie. Poletka łowieckie odgrywają kluczową rolę w praktykach zrównoważonego łowiectwa, wspierając ochronę przyrody. Jak wiadomo, zbiór zasad etyki łowieckiej określa, że myśliwi i łowcy mają dbać o ekosystem i zdrowy, kontrolowany rozwój dzikiej zwierzyny, dlatego takie poletka umożliwiają wykazanie się myśliwym w tym zakresie.

Poletka łowieckie ze zwierzętami

Rodzaje poletek łowieckich

Istnieje kilka rodzajów poletek łowieckich, z których każdy pełni swoją unikalną rolę w zarządzaniu zwierzyną łowną oraz w ochronie ekosystemów łowieckich. Czym dokładnie się charakteryzują?

  • Poletka produkcyjne to miejsca, gdzie prowadzi się gospodarkę rolniczą. Działanie to ma na celu uzyskanie pożywienia, które następnie przeznacza się do dokarmiania zwierzyny w okresie jego niedoboru. Dzieje się to głównie w zimie, dlatego w tym czasie jest duże zapotrzebowanie na rośliny pastewne, pozyskiwane na tego rodzaju poletkach;
  • Poletka zgryzowe to obszary, na których uprawia się drzewa i krzewy liściaste, które w danym obwodzie łowieckim występują w niewystarczających ilościach. Stanowią one istotne źródło zróżnicowanego pożywienia dla dzikiej zwierzyny. Dzięki nim, zwierzęta mają zapewnioną różnorodność pokarmu, co sprzyja zdrowemu rozwojowi;
  • Pasy zaporowe to wąskie obszary zajęte przez uprawy lub wykorzystywane do wykładania pokarmu dla zwierzyny. Ich głównym celem jest utrzymanie zwierząt w granicach łowiska, redukcja szkód łowieckich w rolnictwie oraz ochrona zwierzyny migrującej.

Do kogo należą poletka łowieckie?

Poletka łowieckie zazwyczaj należą do właścicieli lub zarządców obwodów łowieckich. Obwody łowieckie to określone tereny, które są wyznaczone i zarządzane w celu prowadzenia polowań oraz ochrony dzikiej przyrody. Właściciele obwodów lub osoby odpowiedzialne za ich zarządzanie mają obowiązek dbać o zrównoważoną gospodarkę łowiecką, w tym o utrzymanie poletkowych terenów w odpowiednim stanie dla zwierzyny łownej i zachowanie równowagi ekosystemu łowieckiego. Każdy rodzaj poletek łowieckich pełni jakąś konkretną funkcję i nie powstaje przypadkowo, lecz w sposób uporządkowany i bardzo przemyślany. Każdy myśliwy (i nie tylko) powinien mieć szacunek do tego rodzaju miejsc i zdawać sobie sprawę, w jakim celu powstały oraz dlaczego są tak istotne.

Zaopatrz się w sklepie myśliwskim Guideir!

W sklepie Guidier znajdziesz produkty, które przeznaczone są dla myśliwych i nie tylko. Lunety termowizyjne, monokulary i nasadki to akcesoria, które wspomagają polowanie w trudnych warunkach. Zapoznaj się z ofertą wytrzymałych, wysokiej jakości produktów termowizyjnych i noktowizyjnych!

Najnowsze wpisy