Co grozi za kłusownictwo w Polsce?

Joanna | 2023-12-04

Zarówno myślistwo, jak i łowiectwo podlegają w Polsce ścisłym uregulowaniom prawnym. To właśnie akty i regulacje prawne precyzyjnie wytyczają zasady postępowania myśliwego podczas polowań, określają, na jakie zwierzęta może polować, oraz w jakim okresie jest to dozwolone. Czym jest kłusownictwo i co za nie grozi? Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz z poniższego wpisu. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Co to jest kłusownictwo?

Na samym początku warto wyjaśnić, jakie działania mogą zostać określone mianem kłusownictwa. Kłusownictwo to nielegalna praktyka łowiecka, która obejmuje zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb w sprzeczności z obowiązującym prawem. Osoby, które dopuszczają się aktu kłusownictwa, dokonują tych czynności bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony sposób, czasie lub miejscu. Ta nielegalna forma polowania stanowi nieetyczną praktykę, która negatywnie wpływa na przyrodę, powodując szkody w populacjach dzikich zwierząt.

Czy kłusownictwo w Polsce jest legalne?

Odpowiedź na pytanie, czy kłusownictwo jest legalne, jest tak naprawdę jednoznaczna. W Polsce polowanie bez zezwolenia, na gatunki chronione lub poza wyznaczonymi okresami polowań jest całkowicie niedozwolone. Pomimo że jest to działanie niedozwolone, to nierzadko można przeczytać o ustrzelonych zwierzynach, które znajdują się pod ochroną. Należy jednak wiedzieć, że naruszenia prawa łowieckiego w jakikolwiek sposób skutkuje wysokimi karami. Jaka może być kara za kłusownictwo?

Jaka jest kara za kłusownictwo?

Zgodnie z art. 53 Prawa Łowieckiego, kłusownictwo w Polsce jest surowo karane. Za przestępstwa, takie jak: polowanie w czasie ochrony, polowanie bez uprawnień, polowanie z chartami lub ich mieszańcami oraz inne wymienione w akcie prawnym, może grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Za zabicie zwierzyny sąd może również orzec karę finansową, która nie należy do najniższych.

Kłusownictwo w polsce. Wykroczenie czy przestępstwo?

Kłusownictwo — wykroczenie czy przestępstwo?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce kłusownictwo kwalifikuje się jako przestępstwo. Co więcej, nawet samo posiadanie, wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu narzędzi i urządzeń przeznaczonych do kłusownictwa jest uznawane za przestępstwo i podlega surowym karom w postaci pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności.

Co to jest kłusownictwo wodne?

Kłusownictwo nie kończy się na nielegalnym polowaniu na zwierzynę leśną — pojęcie to obejmuje także kłusownictwo wodne. Obejmuje ono nielegalne działania, których celem jest połów ryb lub innych organizmów wodnych w sposób, który narusza obowiązujące przepisy. Zalicza się do nich między innymi łowienie bez odpowiednich uprawnień, pozyskiwanie ryb nielegalnymi sposobami, nieprzestrzeganie okresów ochronnych, wymiarów ryb czy nawet łowienie na więcej niż dwie wędki gruntowe.

Ile grozi za kłusowanie ryb?

Zgodnie z art. 27a Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, kłusowanie ryb stanowi przestępstwo podlegające karze. Osoba, która dopuszcza się tych nielegalnych praktyk, może zostać ukarana grzywną albo karą nagany — wszystko to jest zależnie od charakteru przewinienia. Przepisy te określają różne przypadki naruszeń, między innymi wspomniany już połów ryb bez wymaganych upoważnień, używanie nieoznakowanych jednostek pływających czy naruszanie przepisów dotyczących oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych.

Kłusownictwo w Polsce to poważne przestępstwo, które dotyczy nie tylko nieetycznego i nieprawidłowego polowania na zwierzynę leśną, ale także niezgodnego z prawem połowu ryb. Nie da się ukryć, że jest to poważne naruszenie zasad etyki myśliwskiej i rybackiej oraz poważne zagrożenie dla prawidłowego zarządzania przyrodą. Osoby dopuszczające się tych czynów narażają się na surowe kary, ściśle określone w aktach prawnych. Takie podejście zapewnia skuteczną ochronę dzikiej przyrody i zasobów wodnych.

Najnowsze wpisy