Czy myśliwy może wejść na teren prywatny?

Joanna | 2024-02-23

Zgodnie z obowiązującym prawe myśliwi mogą polować tylko w określonych obszarach zwanych obwodami łowieckimi, które obejmują cały kraj, z wyjątkiem terenów, na których polowanie jest zabronione — zalicza się do nich miasta oraz tereny przemysłowe. Mało kto jednak wie, że jeszcze nie nie tak dawno prawo nie pozwalało na wyproszenie myśliwego z terenu prywatnego. W dawnych czasach jednak to sam właściciel ziemi decydował, kto może na niej polować, natomiast aktualnie prawo to przejęło państwo. Czy myśliwy może wejść na teren prywatny oraz, czy może na nim polować? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania!

Myśliwi na terenie prywatnym?

Do niedawna wyproszenie myśliwego ze swojej łąki lub lasu mogło grozić surowymi konsekwencjami. Właścicielowi groziła za to kara grzywny lub nawet roku więzienia. Co więcej, mogła być ona sporo wyższa, gdy myśliwy zaznaczył, że poluje w ramach ostrzału. W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że polowanie na terenie prywatnym bez zgody właściciela jest niezgodne z konstytucją, ponieważ narusza prawo własności. Z kolei w 2018 roku Sejm wprowadził nowe prawo, które znacząco zmieniło tę sytuację. Aktualnie właściciele łąk, lasów, czy pól mogą złożyć wniosek do starosty oświadczenie o zakazie polowania na ich własnym terenie. Co istotne, nie ma potrzeby uzasadniania takiej decyzji — to właściciel decyduje, czy chce pozwolić myśliwym polować na swoim terenie. Co więcej, jeśli właściciel zmieni zdanie, może również złożyć wniosek o cofnięcie oświadczenia w starostwie powiatowym, umożliwiając ponowne polowanie na jego terenie. Te zmiany wprowadzają większą elastyczność i kontrolę dla właścicieli w zakresie polowania na ich prywatnych terenach. Czy wolno więc polować na terenie prywatnym?

myśliwy na terenie prywatnym

Czy wolno polować na terenie prywatnym?

Zgodnie z art. 27b ust. 4 Prawa łowieckiego właściciel może zakazać polowania na swoim terenie. Co to oznacza dla myśliwych? Takie ograniczenie stwarza znaczne trudności, ponieważ myśliwy musi dokładnie poznać teren, na którym może polować, a także unikać obszarów, na których polowanie zostało zakazane przez właściciela. Choć jest to skomplikowane, to jednak ważne jest utrzymanie dobrej organizacji polowania, aby uniknąć naruszeń prawa, a także konfliktów z właścicielami terenów prywatnych.

Czy można polować w prywatnym lesie?

Podobnie sytuacja wygląda podczas polowania w prywatnym lesie. Jeżeli właściciel zakazał myśliwym wejścia do swojego lasu, nie mają oni prawa polować na tym terenie. Jak już zostało wspomniane, właściciel ma prawo postanawiać, kto może wchodzić na jego prywatną posesję i samodzielnie decydować, czy myśliwi na terenie prywatnym mu przeszkadzają, czy też nie. W przeciwnym razie narusza to prawa własności, które określają, że właściciel może rozporządzać swoim terenem zgodnie z własnymi preferencjami, natomiast myśliwi muszą uszanować tę zgodę.

Polowanie na terenie prywatnym — bądź rozważny!

Każdy myśliwy dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że podczas polowanie na terenie prywatnym należy zachować odpowiedzialność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zarówno dla siebie, jak i osób w otoczeniu. To ważna kwestia, która pozwala uniknąć wypadków oraz nieprzyjemności związanych z nielegalnym wejściem na czyjąś posesję. Należy szanować decyzję właścicieli, respektując ich granice i prawo do decydowania o swojej własności. A czy dzieci mogą chodzić na polowanie? Tego dowiesz się z naszego poprzedniego wpisu.

Najnowsze wpisy